Satu Tani


Kuva Minna Mäkipää

Satu Tani (s. 1984) on valmistunut kuvataiteilijaksi suuntautumisenaan media- ja videotaide vuonna 2011 Saimaan ammattikorkeakoulusta (nyk. LAB). Vuonna 2019 hän suoritti samaisessa paikassa myös kuvataiteen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Vuodesta 2017 lähtien Satu on toiminut vakituisena taideohjaajana tuetuissa taidestudioissa.

Kuvataiteilijana Satu on monialainen. Viime vuosina hänen taiteellinen työskentelynsä on keskittynyt performanssiin ja käsityö- ja kuvanveiston menetelmiä yhdistämällä tehtyihin ”trauma-asuihin”. Satu Tanin taiteellisen työskentelyn keskeinen teema viime vuosina on ollut inhimillinen vuorovaikutus, jota hän on tutkinut myös ylemmän AMK:n tutkielmassaan Trauman välittyminen nykytaiteessa https://urn.fi /URN:NBN:fi:amk-2020051811944

Taideohjaajana ja nykyisin myös kuvataiteilijana Satu tekee mielellään yhteistyötä kommunikaatiotavoiltaan ns. normaalista poikkeavien henkilöiden kanssa. Hän on esimerkiksi kuvannut videoteoksen puhumattoman henkilön kanssa ja kokenut äärimmäisen palkitsevaksi sen, että voi näillä yhteistöillä normalisoida erilaisia tapoja kommunikoida.

https://satutani.pb.gallery/