Kaarina Sepponen


Kaarina Sepponen (1938-2022) oli kuvataiteilija ja taidemaalari. Hän oli tunnettu pitkästä ja monipuolisesta urastaan. Sepposta pidettiin modernismin uranuurtajana Suomessa.

Kaarina Sepponen oli taidemaalariliiiton jäsen ja PIeksämäen kuvataideseuran perusjajäsen. Lisäksi hän kuului 1970-luvun alussa perustettuun Dimensio-ryhmään. Ryhmä tunnetaan kineettisestä, optisesta ja konstruktivisesta taiteesta.